[صفت]

dienstlich

قابل مقایسه

1 اداری رسمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان