[تخصیص گر]

einen

/ˈaɪ̯nən/

1 یک [حرف تعریف نکره اسامی مذکر در حالت اکوزاتیو]

  • 1.Er hat einen Strafzettel für zu schnelles Fahren bekommen.
    1. او یک برگ جریمه برای سرعت زیاد [غیر مجاز] گرفت.
  • 2.Setz dich auf einen Stuhl!
    2. روی یک صندلی بنشین!
توضیحاتی در رابطه با einen
حرف تعریف نکره "ein" در حالت اکوزاتیو یا همان "Akkusativ" برای اسامی مذکر به "einen" تغییر شکل می‌دهد. باید توجه داشت از حرف تعریف نامعین زمانی استفاده می شود که هویت چیزی که به آن اشاره می کنیم را نداریم یا اهمیتی نداشته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان