[عدد]

eineinhalb

1 یک و نیم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان