[صفت]

einträchtig

قابل مقایسه

1 مسالمت‌آمیز صلح‌آمیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان