[اسم]

der Eintrittspreis

/ˈaɪntɾˌɪtʃpraɪs/
قابل شمارش مذکر

1 هزینه ورود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان