[اسم]

das Einzelkind

قابل شمارش خنثی

1 تک‌فرزند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان