[اسم]

das Einzelzimmer

/ˈaintsl ˈt͡sɪmɐ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Einzelzimmer] [ملکی: Einzelzimmers]

1 اتاق تک تختخواب اتاق یک نفره

  • 1. Haben Sie noch ein Einzelzimmer?
    1 . آیا یک اتاق تک تخت خواب دارید؟
کاربرد واژه Einzelzimmer به معنای اتاق تک تخته
واژه Einzelzimmer معمولا در هتل ها و مسافرخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و برای اشاره به اتاقی به کار می رود که تنها برای خوابیدن یک نفر تخت خواب دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان