[اسم]

das Einzelzimmer

/ˈaintsl ˈt͡sɪmɐ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Einzelzimmer] [ملکی: Einzelzimmers]

1 اتاق یک‌تخته اتاق یک‌نفره

  • 1.Das Einzelzimmer hat keinen TV.
    1. این اتاق یک‌تخته تلویزیون ندارد.
  • 2.Haben Sie noch ein Einzelzimmer?
    2. آیا اتاق یک‌تخته دارید؟
کاربرد واژه Einzelzimmer به معنای اتاق یک‌تخته
واژه Einzelzimmer معمولاً در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای اشاره به اتاقی به کار می‌رود که تنها برای خوابیدن یک نفر تخت خواب دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان