[صفت]

einzeln

/ˈaɪ̯nʦl̩n/
غیرقابل مقایسه

1 تک یک دانه ای، یک به یک

  • 1.Die Schüler mussten einzeln zum Schularzt kommen.
    1. دانش آموزان باید یک به یک پیش دکتر مدرسه بیایند.
  • 2.Dieses Mineralwasser gibt es nur als Sechserpack, nicht einzeln.
    2. این آبمعدنی ها فقط به صورت بسته های شش تایی وجود دارد، تک نه.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان