[اسم]

der Einzelne

/ˈaɪntsˌɛlnə/
قابل شمارش مذکر

1 فرد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان