[صفت]

einzig

/ˈaɪ̯nt͡sɪç/
غیرقابل مقایسه

1 تک تنها، یگانه

  • 1.Das war das einzige Mal, dass ich ihn gesehen habe.
    1. این تنها باری بود که من او را دیدم.
  • 2.Wir waren die einzigen Gäste.
    2. ما تنها مهمانها بودیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان