[فعل]

etikettieren

/etikɛˈtiːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: etikettierte] [گذشته: etikettierte] [گذشته کامل: etikettiert] [فعل کمکی: haben ]

1 برچسب زدن

  • 1.Der Assistent muss alle Akten etikettieren.
    1. دستیار باید تمامی پرونده‌ها را برچسب بزند.
  • 2.Wir müssen alle Pakete vor dem Versand etikettieren.
    2. ما باید تمامی بسته‌ها را قبل از ارسال برچسب بزنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان