[عبارت]

etwas an den Haaren herbeiziehen

/ɛtvas an deːn haːʁən hɛʁbaɪtsiːən/

1 (چیزی) باطل بودن استدلال اشتباه (برای چیزی) کردن، دلیل نامربوط (برای چیزی) آوردن

  • 1.Deine Argumente sind doch fast alle an den Haaren herbeigezogen.
    1. تقریبا تمام استدلال‌های تو هم اشتباه هستند.
  • 2.Die Vorwürfe sind an den Haaren herbeigezogen.
    2. اتهامات باطل بودند.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را از مو به پیش خود کشیدن" است و از کتاب مقدس وارد زبان عامیانه شده است و از آن جهت که در این امر خشونت بدون منطق به وضوح مشاهده می‌شود کنایه از "باطل بودن(چیزی)" و بدون منطق امری را پیش بردن دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان