[عبارت]

etwas auf der Pfanne haben

/ɛtvas aʊf deːɐ pfanə haːbən/

1 توانایی ویژه داشتن (چیزی را) در جیب داشتن

  • 1.Florian hat immer einen Witz auf der Pfanne.
    1. "فلوریان" همیشه یک لطیفه در جیبش دارد.
  • 2.Ich dachte, dass er etwas auf der Pfanne hat, aber da habe ich mich wohl getäuscht.
    2. من فکر کردم که او توانایی ویژه‌ای دارد ولی کاملا اشتباه کرده‌بودم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنای تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را در ماهی‌تابه داشتن" است و به آماده بودن برای کار ویژه‌ای کنایه می‌زند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان