[عبارت]

etwas auf die lange Bank schieben

/ˈɛtvas aʊ̯f diː ˈlaŋə baŋk ˈʃiːbm̩/

1 تصمیمی را به تعویق انداختن کاری را به تعویق انداختن

  • 1.Schieb es nicht auf die lange Bank, so viel Zeit haben wir nicht.
    1. تصمیمت را به تعویق نینداز، ما آنقدر زمان زیادی نداریم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را بر روی نیمکت دراز هل دادن" است و می‌توان آن را با عبارت فارسی "چیزی را پشت گوش انداختن" برابر دانست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان