[عبارت]

etwas auf dem Kasten haben

/ɛtvas aʊf deːm kastən haːbən/

1 (چیزی) در چنته داشتن (در چیزی) ویژگی داشتن، (در زمینه‌ای) باهوش بودن

  • 1.Damit hat er bewiesen, was er auf dem Kasten hat.
    1. بنابراین او ثابت کرد که چیزی در چنته دارد.
  • 2.Was hat die Mercedes S-Klasse noch auf dem Kasten?
    2. مرسدس سری "اس" چه ویژگی دیگری دارد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان