[عبارت]

etwas an Land ziehen

/ɛtvas an lant tsiːən/

1 (چیزی را) به دست آوردن (چیزی را) کسب کردن

  • 1.Heute habe ich einen großen Auftrag an Land gezogen!
    1. من امروز یک قرارداد بزرگ را به دست آوردم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را به خشکی آوردن" است و احتمالا از اصطلاحات ماهیگیران بوده‌ که وارد زبان عامیانه شده‌است و کنایه از "به دست آوردن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان