[عبارت]

etwas auf die hohe Kante legen

/ɛtvas aʊf diː hoːə kantə leːgən/

1 پول پس‌انداز کردن

  • 1.Die Deutschen legen einen kleineren Teil ihrer Einkommen auf die hohe Kante
    1. آلمانی‌ها همیشه قسمتی کمی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند.
  • 2.Ich habe zum Glück frühzeitig damit angefangen, mir genügend Geld für mein Studium auf die hohe Kante zu legen.
    2. من خوشبختانه به موقع شروع کردم که پول کافی برای تحصیلم پس‌انداز کنم.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را بر روی بالاترین کمد قرار دادن" است و از آن جهت که دستیابی به آن سخت است کنایه از "پس‌انداز کردن پول" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان