[عبارت]

etwas auf die Beine stellen

/ɛtvas aʊf diː baɪnə ʃtɛlən/

1 (چیزی را) برپا کردن (چیزی را) توسعه دادن، (کاری را) انجام دادن

  • 1.Der Verein stellte ein gelungenes Fest auf die Beine.
    1. باشگاه یک جشن موفق را برپا کرد.
  • 2.Wenn er sagt, dass er studieren will, dann stellt er es auch auf die Beine.
    2. وقتی او می‌گوید که می‌خواهد درس بخواند، پس انجامش می‌دهد.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "چیزی را بر روی پاها قرار دادن" است و کنایه از "چیزی را برپا کردن" یا "کاری را انجام دادن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان