[اسم]

der Fahranfänger

/fˈɑːranfˌɛŋɜ/
قابل شمارش مذکر

1 راننده مبتدی راننده تازه‌ کار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان