[اسم]

das Fahreignungsseminar

/ˈfaːɐ̯ˌʔaɪ̯ɡnʊŋzemiˈnaːɐ̯/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fahreignungsseminare] [ملکی: Fahreignungsseminars]

1 سمینار توانایی رانندگی

  • 1.Die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar ist freiwillig.
    1. شرکت در یک سمینار توانایی رانندگی، اختیاری است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان