[اسم]

die Fahreignung

/ˈfaːɐ̯ˌʔaɪ̯ɡnʊŋ/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Fahreignung]

1 توانایی رانندگی قابلیت رانندگی

  • 1.Eine Fahreignung bezeichnet die Eignung des Fahrers, das Fahrzeug zu lenken.
    1. توانایی رانندگی به قابلیت راننده در راندن وسیله نقلیه گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان