[اسم]

das Fahreignungsregister

/ˈfaːɐ̯ˌʔaɪ̯ɡnʊŋʀeˈɡɪstɐ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Fahreignungsregister] [ملکی: Fahreignungsregisters]

1 فهرست تخلفات

  • 1.In dem Fahreignungsregister werden alle Ordnungswidrigkeiten und Straftaten eines Lenkers, die im Straßenverkehr erfolgen, gespeichert.
    1 . در فهرست تخلفات تمامی تخلفات و جرایم یک راننده که در عبور و مرور به وقوع پیوستند، ذخیره می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان