[اسم]

die Gemütlichkeit

/ɡəˈmyːtlɪçkaɪ̯t/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Gemütlichkeit]

1 آسودگی آسایش

  • 1.Das freundliche Zimmer strahlt Gemütlichkeit aus.
    1. این اتاق دلپذیر آسودگی پخش می‌کند.
  • 2.die Gemütlichkeit der Wohnung
    2. آسایش آپارتمان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان