[صفت]

gemütvoll

قابل مقایسه

1 احساسی احساساتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان