[صفت]

genau

/ɡəˈnaʊ̯/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: genauer] [حالت عالی: genauesten]

1 دقیق

مترادف و متضاد exakt präzise
 • 1.Die Uhr geht genau.
  1. ساعت دقیق است.
eine genaue Waage/Uhrzeit/...
میزان (ترازو)/ساعت/... دقیق
 • Haben Sie die genaue Zeit?
  آیا زمان دقیق را دارید؟
[قید]

genau

/ɡəˈnaʊ̯/
غیرقابل مقایسه

2 دقیقاً

مترادف و متضاد eben gerade just
 • 1.Das kommt genau zur rechten Zeit.
  1. دقیقاً زمان درستی آمد.
 • 2.Er ist genau der Mann für diese Aufgabe.
  2. او دقیقاً مرد این کار است.
 • 3.Es ist genau acht Uhr.
  3. ساعت دقیقاً 8 است.
 • 4.Genau das wollte ich sagen.
  4. دقیقاً می‌خواستم این را بگویم.
 • 5.Sind Sie sicher, dass heute Ruhetag ist? – Ja, das weiß ich genau.
  5. آیا مطمئنید که امروز، روز استراحت است؟ - بله من این را دقیقاً می‌‌دانم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان