[اسم]

die Gendarmerie

قابل شمارش مونث

1 ژاندارمری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان