[اسم]

der Gendarm

قابل شمارش مذکر

1 ژاندارم پلیس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان