[قید]

genauso

/ɡəˈnaʊ̯zoː/
غیرقابل مقایسه

1 دقیقا مثل کاملا مثل

  • 1.Ich habe es genauso gemacht, wie du es mir erklärt hast.
    1. من این را دقیقا همانطور که تو به من توضیح دادی، انجام دادم.
  • 2.Katarina sieht genauso aus wie ihre Schwester.
    2. "کاترینا"دقیقا مثل خواهرش به نظر می‌رسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان