[صفت]

genannt

قابل مقایسه

1 نام‌برده ذکرشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان