[اسم]

die Großeltern(pl)

/ɡroːs ɛltɐn/
قابل شمارش جمع
[ملکی: Großeltern]

1 پدر بزرگ و مادر بزرگ

  • 1. Meine Großeltern leben in Japan.
    1 . پدر بزرگ و مادر بزرگ من در ژاپن زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان