[اسم]

das Großbritannien

/ɡʀoːsbʀiˈtani̯ən/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Großbritanniens]

1 بریتانیای بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان