[اسم]

der Gro­schen

قابل شمارش مذکر

1 گروش [واحد پول سابق در برخی از کشورهای اروپایی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان