[اسم]

die Grotesk

قابل شمارش مونث

1 گروتسک

[صفت]

grotesk

قابل مقایسه

2 گروتسک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان