[اسم]

die Großbildleinwand

/ɡrˈɔsbɪldlˌaɪnvant/
قابل شمارش مونث

1 نمایشگر بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان