[اسم]

der Großbuchstabe

قابل شمارش مذکر

1 حرف بزرگ (الفبای آلمانی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان