[اسم]

der Großbildschirm

/ɡrˈɔsbɪltʃˌɪɾm/
قابل شمارش مذکر

1 نمایشگر بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان