[عبارت]

Guten Tag

/ˌɡutn̩ ˈtaːk/

1 روز بخیر

  • 1. Guten Tag, Herbert!
    1 . روزبخیر، هربرت!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان