[حرف ندا]

Guten Morgen

/ˈɡuːtn̩ ˈmɔʁɡn̩/

1 صبح به‌خیر

  • 1."Guten Morgen", sagte Tom mit einem Lächeln.
    1. 'تام' با لبخند گفت: «صبح به‌خیر.»
  • 2.Guten Morgen! Möchten Sie etwas zu essen?
    2. صبح به‌خیر! چیزی میل دارید بخورید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان