[حرف ندا]

Gute Nacht

/ˌɡutə ˈnaχt/

1 شب به‌خیر

  • 1.Gute Nacht, Herr Müller.
    1. شب به‌خیر آقای 'مولر'.
  • 2.Gute Nacht! Schlaf gut!
    2. شب به‌خیر! خوب بخوابی!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان