[عبارت]

Gute Nacht

/ˌɡutə ˈnaχt/

1 شب بخیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان