[عبارت]

gute besserung

/ˌɡuːtə ˈbɛsəʀʊŋ/

1 آرزوی سلامتی [برای بیمار]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان