[حرف ندا]

guten rutsch!

/ɡˈuːtən rˈʊtʃ/

1 سال نو مبارک!

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان