[اسم]

die Jacke

/ˈjakə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Jacken] [ملکی: Jacke]

1 کاپشن کت گرم

  • 1.Für den Winter ist diese Jacke nicht warm genug.
    1. این کاپشن برای زمستان به‌اندازه کافی گرم نیست.
  • 2.Zieh dir eine Jacke an. Es ist kalt.
    2. یک کاپشن بپوش. هوا سرد است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان