[اسم]

das Jackett

/ʒaˈkɛt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: jacketts] [ملکی: jacketts]

1 کت ژاکت

  • 1.Das Jackett des Anzugs kannst du tragen.
    1. کت لباس رسمی [کت و شلوار] را می‌توانی بپوشی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان