[اسم]

der Jade

قابل شمارش مذکر

1 یشم (سنگ قیمتی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان