[اسم]

Jacques

/jˈakkvəs/
غیرقابل شمارش مذکر

1 جکز (نامی مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان