[حرف ربط]

jedoch

/jeːˈdɔx/

1 اما

  • 1.Sie ruft immer wieder an, jedoch ohne Erfolg.
    1. او مدام تماس می گیرد، اما بدون نتیجه (است).
  • 2.Sie wollte anrufen, jedoch das Telefon war gestört.
    2. او می‌خواست تماس بگیرد اما تلفن خراب بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان