[عبارت]

jemand lügt wie gedruckt

/jeːmant lyːkt viː gədʁʊkt/

1 (کسی) بسیار دروغگو بودن

  • 1.Ich hatte dich gewarnt. Alle wissen, dass sie lügt wie gedruckt.
    1. من به تو هشدار دادم. همه می‌دانند که او بسیار دروغگو است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان