[عبارت]

jemandem ans Herz gewachsen sein

/ˈjeːmandəm ans hɛʁʦ ɡəˈvaksn̩ zaɪ̯n/

1 علاقه زیاد داشتن عاشق بودن

  • 1.Dieser Stadtteil ist mir geradezu ans Herz gewachsen.
    1. من واقعا علاقه زیادی به این محله شهر دارم.
  • 2.Seine Kinder sind ihm sehr ans Herz gewachsen.
    2. او عاشق فرزندانش است.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "بر قلب کسی رشد کردن" است. قلب در اغلب زبان ها و تفکرات نمادی برای احساسات است، در واقع این عبارت کنایه از "علاقه زیاد و عاشق بودن" دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان