[اسم]

der Jeep

/jˈeːp/
قابل شمارش مذکر

1 جیپ

Jeep
نوعی مارک ماشین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان