[صفت]

kenntlich

قابل مقایسه

1 سرشناس شناخته‌شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان